Πρόσβαση στο WiFi

Σερφάρετε στο internet οικονομικά, με μέγιστες ταχύτητες και χωρίς περιορισμούς δεδομένων.

Επιλέξτε πακέτο πρόσβασης:

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210 300 6700.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνετε η εγκατάσταση, αγορά εξοπλισμού ή η συμπληρωματική κατ’οίκον τεχνική υποστήριξη.

Απαγορεύτε οποιαδήποτε παράνομη χρήση όπως αυτή ορίζετε από τον νόμο. πχ κατέβασμα ταινιών, πειρατικού λογισμικού κτλ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Σερφάρετε στο internet στις μέγιστες ταχύτητες και χωρίς περιορισμούς δεδομένων σε χαμηλές τιμές.
Για κάθε συνδρομή μπορείτε να έχετε πρόσβαση από 1 συσκευή.

Επιλέξτε πακέτο πρόσβασης:

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210 300 6700.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνετε η εγκατάσταση, αγορά εξοπλισμού ή η συμπληρωματική κατ’οίκον τεχνική υποστήριξη.

Απαγορεύτε οποιαδήποτε παράνομη χρήση όπως αυτή ορίζετε από τον νόμο. πχ κατέβασμα ταινιών, πειρατικού λογισμικού κτλ.