Το δάσος αποτελεί διαχρονικά για την Σολυγεία την ίδια της την ύπαρξη. Αν αναλογιστεί κάποιος πόσες γενιές ανθρώπων έζησαν με όσα απλόχερα της πρόσφερε ο «ευλογημένος πεύκος» θα κατανοήσει την αγάπη των κατοίκων της περιοχής για τα δάση και την συνεχή κινητικότητά τους για την προστασία τους.
Όλοι εμείς που αποτελούμε την Εθελοντική Ομάδα Σολυγείας συνεχίζουμε την παράδοση των προπατόρων μας με την ίδια αγάπη, με το ίδιο πάθος αλλά πιο οργανωμένα έτσι όπως απαιτούν οι σημερινές συνθήκες.
Χάρη στους χορηγούς μας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι (ατομικός εξοπλισμός, πυροσβεστικά οχήματα, κ.λ.π), έχουμε τις δικές μας εγκαταστάσεις (παλαιό Δασονομείο) και συνεργαζόμαστε με άλλες εθελοντικές ομάδες είτε με κοινές δράσεις, είτε ανταλλάσσοντας απόψεις.
Όλος αυτός ο επιχειρησιακός κύκλος μας δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο.
Στην προσπάθειά μας αυτή είναι όλοι (μόνιμοι κάτοικοι, οικιστές, επισκέπτες, κ.τ.λ) μέτοχοι και συμπαραστάτες.
Αυτό αποτελεί υπόσχεση στους εαυτούς μας και υποχρέωση στις γενιές που θα ακολουθήσουν.
Η συνολική προσπάθεια νέων κυρίως ανθρώπων από την περιοχή, να συστήσει μια ομάδα Δασοπροστασίας του πανέμορφου δασικού συμπλέγματος της Σολυγείας μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Σοφικό το 1998, πέρασε από πολλά στάδια, με πολλές δυσκολίες και αντιξοότητες, με πολύ κόπο, με πολύ αγωνία αν θα τα καταφέρουν να είναι χρήσιμοι, μα πάνω απ’ όλα με μεγάλη θέρμη και αλληλεγγύη όλων των παιδιών μεταξύ μας, και με μεγάλη αγάπη για τον τόπο μας και το θαυμάσιο περιβάλλον του.

Ο ρόλος των Εθελοντών
Είναι σαφές ότι ο Εθελοντισμός και η συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών διαδραματίζουν ενισχυτικό ρόλο προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τις υποκαθιστούν.
Η Εθελοντική δράση δεν πρέπει να υποκαταστεί, αλλά ούτε και να λειτουργεί σαν άλλοθι για την ελλιπή παρουσία και λειτουργία των αρμόδιων κρατικών αρχών.
Η αυξανόμενη ένταση και έκταση των περιστατικών, το συνεχώς αυξανόμενο κόστος δασοπυρόσβεσης και το πεπερασμένο μέγεθος του Πυροσβεστικού Σώματος καθιστούν την χρησιμοποίηση του εθελοντικού δυναμικού επιτακτική ανάγκη.
Σήμερα, η όποια αξιοποίηση εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας / δασοπυρόσβεσης γίνεται αυθαίρετα, διότι δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες ρήτρες, ώστε και αυτές να επιχειρούν με επαγγελματισμό, μεθοδευμένα αλλά και με ασφάλεια, τόσο για τα μέλη τους όσο και για αυτούς στους οποίους παρέχουν βοήθεια σε συμβάντα έκτακτης ανάγκης.
Οι εθελοντές είναι απαραίτητο να έχουν συμμετοχή σε όλο το φάσμα της δασοπροστασίας / δασοπυρόσβεσης, από την πρόληψη / ενημέρωση έως την αποκατάσταση.
Κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι και διακριτοί ρόλοι που θα καθορίζονται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και θα προκύπτουν από μια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων.
Παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση, η χωρική κατανομή δυνάμεων, το φυσικό ή οικιστικό περιβάλλον, η εκπαίδευση, η ασφαλιστική κάλυψη καθορίζουν τον τρόπο χρήσης του εθελοντικού δυναμικού.
Η δράση των εθελοντών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα χαρακτηριστικά της περιοχής.
Σε αμιγώς δασική περιοχή μπορούν να συμμετέχουν στην πρόληψη, την καταστολή και την αποκατάσταση έπειτα από δασική πυρκαγιά.
Σε ημιαστικές περιοχές θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ενεργούν και σε αστικά συμβάντα (πυρκαγιές, τροχαία ατυχήματα, πλημμύρες, κλπ) όταν και εφόσον υπάρχει ανάγκη.
Ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως οι ορεινοί όγκοι και τα νησιά, οι εθελοντές ενισχύουν καθοριστικά τις λιγοστές κρατικές δυνάμεις και προστρέχουν πρώτοι σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών και όχι μόνο.
Σε κάθε περίπτωση, οι εθελοντές, είτε εποπτεύονται από την Γ.Γ.Π.Π , είτε ανήκουν οργανικά στο Π.Σ , θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη με το μόνιμο προσωπικό, με παρόμοια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Ως προς το τελευταίο ζήτημα, πρέπει να υπάρχουν σχετικές ρήτρες και προβλέψεις στο ισχύον νομικό καθεστώς, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες (π.χ Κύπρος) και φυσικά να συντρέχουν οι απαραίτητες προδιαγραφές (πιστοποιημένη εκπαίδευση, ασφαλιστική κάλυψη, συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης).

Αποστολή
Η αποστολή της Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας είναι η προστασία του πανέμορφου δασικού συμπλέγματος της Σολυγείας.
Αυτό προσπαθεί να το καταφέρει με την συνεχή δράση της ολόκληρη τη αντιπυρική περίοδο Μαΐου – Οκτωβρίου κάθε έτους.
Οι τομείς που προσπαθούμε να συνεισφέρουμε είναι:
• Στην συνειδητοποίηση των άλλων πολιτών.
• Σε καθαρισμούς δρόμων δασικών και αγροτικών και της παρόδιας βλάστησης στο δασικό σύμπλεγμα της Σολυγείας.
• Στην επισήμανση προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής
• Σε περιπολίες και ελέγχους σε όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (Μάιος – Οκτώβριος) κάθε έτους.
• Στην παροχή πληροφοριών προς όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες
• Στην Πυροφύλαξη του δασικού συμπλέγματος της Σολυγείας
• Στην καθοδήγηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων και των Υδροφόρων στον χώρο μιας πυρκαγιάς
• Στην υποστήριξη των Πυροσβεστικών Δυνάμεων κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιών.
• Στην Πυρόσβεση και κατάσβεση πυρκαγιών
• Στην ανακούφιση αυτών που επλήγησαν άμεσα από τις πυρκαγιές.
• Στην αποκατάσταση καμένων εκτάσεων (αναδασώσεις, προστατευτικά έργα, καθαρισμοί, κτλ.)

Σημαντικά Γεγονότα
 Το 2002 η Εθελοντική Ομάδα τιμήθηκε για τη δράση της από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλο.
 Το 2008 και το 2009 παραχωρήθηκε στην Εθελοντική Ομάδα πλήρης εξοπλισμός Δασοπροστασίας από το Ίδρυμα ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΗΣ σε συνεργασία με το WWF.
 Ο Δήμος Σολυγείας τα έτη 2008 και 2009 προχώρησε στην παραχώρηση στην Εθελοντική Ομάδα σημαντικού εξοπλισμού δασοπροστασίας καθώς και τεσσάρων πυροσβεστικών οχημάτων.
 Τον Οκτώβριο του 2009 παραχωρήθηκε το κτίριο του παλιού Δασονομείου Σοφικού από το Δασαρχείο Κορίνθου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα της Εθελοντικής Ομάδας.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”ΕΔΟΣ”]

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.